POMIŃ »
slide3

Witamy w PROMYCZKOWYM przedszkolu

Serdecznie zapraszamy

baner2new

Gotowość szkolna

Zadbamy o dobry start Twojego dziecka


Ostatnie aktualności

bądź na bieżąco


Nasze przedszkole

im. bł. Bolesławy Lament

Przedszkole integracyjne zapewnia pełny rozwój dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych, uczy wzajemnego szacunku, akceptacji, zrozumienia, gotowości dawania i przyjmowania pomocy w zabawie, nauce oraz codziennych sytuacjach życia przedszkolnego. Praca całego personelu przedszkola integracyjnego wymaga zaangażowania oraz wzajemnej współpracy w celu stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju fizycznego, psychicznego oraz duchowego wychowanków, stworzenia odpowiedniej atmosfery wychowawczej, w której wszystkie dzieci czują się jednakowo ważne.

Założenia Koncepcji Pracy Przedszkola

W naszej codziennej pracy staramy się realizować cele które założyliśmy
w Koncepcji Pracy Przedszkola, opierając ją na wieloletnim doświadczeniu
i trosce o integralny rozwój i wychowanie każdego naszego wychowanka.

  • Człowiekiem uczciwym, prawym i dobrym, szanującym siebie i innych.
  • W swoich wyborach kieruje się najwyższą wartością jaka jest Bóg i wybiera dobro innych.
  • Dąży do wolności, zna i akceptuje swoją wartość jako osoby.
  • Rozwija swoje dary i talenty, jakie otrzymał od Boga.
  • Jest przygotowany do podjęcia nauki szkolnej, wykazuje się dojrzałością emocjonalną i społeczną.
  • Potrafi współdziałać w grupie, przestrzega ustalonych reguł, potrafi radzić sobie z porażką, jest w znacznym stopniu samodzielny zaradny komunikatywny otwarty wrażliwy twórczy ciekawy świata poszukujący.

Sukcesy przedszkola

Nasze wyróżnienia

Przedszkole bierze udział w akcjach:

1. Zbiórka plastikowych nakrętek

2. Program Pilgrim – „Duchowość i kształcenie dla zrównoważonego rozwoju”

3. Ogólnopolska akcja wymiany pocztówkowej „Pocztówka z przedszkola”

4. Akcja charytatywna „ZbieramTo w szkole”

 

Konkursy, akcje i inne wydarzenia reprezentujące przedszkole

czytaj tutaj

 


Mapa strony
Top