POMIŃ »

Kaja dopytuje się Mamy: „Mamo, kim wolałabyś zostać: dziewczyną Żółwia Ninjia, super-wojowniczką Larą, czy lalką Barbie?” Mama zastanawia się chwilę, bo zna Barbie, ale tamte dwie, to tylko „hasłowo”, więc pyta: „Tylko masz te trzy do wyboru?”. I słyszy: Tak, bo one są najważniejsze.” Ale dlaczego one? – zamyśla się Mama – Przecież tyle było kiedyś ulubionych bohaterek baśni, którymi jej córka chciała zostać, nawet kilka malowniczych świętych ożywiało jej marzenia, czasem mówiła, że będzie taka jak mama… A tu nagle te trzy twory biznesu, kiczu i wyobraźni są najważniejsze.

Ci, którym słowa ikona kojarzyło się raczej z obrazem religijnym, mogliby zapytać właśnie o IKONĘ MARYI, czyli wizerunek, który wpływał i kształtował bardzo wiele dziewcząt i kobiet chrześcijańskich. Być może twórcy Rewolucji Październikowej wiedzieli o sile oddziaływania tych ikon na rosyjskie kobiety, skoro z taką wściekłością niszczyli je i używali, by jak najbardziej poniżyć ten wizerunek, który odbijał się w największej głębi duszy kobiecej. Wizerunek Maryi na ikonie (choćby Jasnogórskiej) jest zupełną odwrotnością tych trzech popkulturowych ikon. Po pierwsze, że jest to POSTAĆ RZECZYWISTA, PRZEZ KTÓRĄ OBJAWIŁA SIĘ GŁĘBIA NATURY KOBIECEJ DZIĘKI ŁASCE.

ikona_maryi

Cechy Ikony Maryi:
– Przy płaskości i powierzchowności tamtych, w tej jest GŁĘBIA budząca przeczucie niepojmowalności i TAJEMNICY.
– Przy nieustannie eksponowanym, rozerotyzowanym ciele tamtych ikon, tu jedynie TWARZ skupia uwagę, jak zwierciadło duszy, zapraszająca do odczytywania najbardziej subtelnych stanów duszy i serca.

– Przy nienaturalnej ruchliwości, czy krzykliwości tamtych ikon, tu jest SPOKÓJ I POKÓJ emanujący z głębi serca, które jest oparte o Boga i harmonię sumienia.

– Przy wyzywającej zarozumiałości, pogardzie i pysze tamtych ikon, w tej jest PROSTOTA POKORY, czyli bezpretensjonalność, prawda siebie samej, przez którą Bóg się jakoś objawia, no i wolność od sztuczności.
– Przy czystej przedmiotowości tamtych ikon (ciała sprowadzonego do przedmiotu pożądania), tu jest PODMIOTOWOŚĆ OSOBY Z CAŁĄ JEJ GODNOŚCIĄ, która powstrzymuje żądzę, chęć zawłaszczenia, użycia, a budzi może pragnienie kochania, służenia, bronienia podmiotu swojej miłości.

– Przy narcystycznej samotności i „samowystarczalności” tamtych ikon, tu jest ZWRÓCENIE SIĘ KU DZIECKU I WIĘŹ Z NIM.
Odnajdywanie w nim podobieństwa, ale i jego miłości do siebie.

– Przy wizerunkach nieustannej niedojrzałości tamtych ikon, czyli niechęci do jakiegokolwiek poświęcenia komukolwiek, tu jest ODDANIE SIĘ DLA OWOCU SWOJEGO ŻYWOTA, co jest właśnie doskonałym spełnieniem natury, powołania dzięki Łasce. Pytanie: Jak przybliżyć, unaocznić jakby tę Ikonę Maryi i jej ukryte znaczenia dziewczętom i kobietom uwiedzionym tamtymi kuszącymi wizerunkami? Może jeszcze raz uwierzyć, że dojrzała kobieta może być Ikoną Maryi dla tych dojrzewających?

brat Tadeusz

Mapa strony
Top