POMIŃ »

„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”

 M. Grzegorzewska.

Celem integracji jest danie szansy różnym dzieciom aby mogły nawiązać wzajemne  i koleżeńskie relacje.Dzieci w pierwszym etapie edukacyjnym będą nawzajem dostosowywały i uczyły się jak stworzyć jedną grupę. Wspólne przebywanie dzieci obfituje w różnorodne, wzajemne oddziaływania. Jest to dobry moment na rozpoczęcie procesu integracji. Między dziećmi kształtują się więzi emocjonalne, wzrasta zrozumienie, akceptacja. Dzieci w tym wieku nie mają uprzedzeń, naturalnie reagują na inność swoich kolegów.

Wspólne przebywanie daje dzieciom pełnosprawnym naturalną okazję do nauki właściwego stosunku wobec niepełnosprawnych kolegów, pozytywnych postaw, niesienia pomocy na miarę swoich możliwości. Kontakty uczą dostrzegania potrzeb drugiego człowieka, tolerancji wobec innych, akceptowania niepełnosprawności a także wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności.

Dzieci niepełnosprawne, przebywając w naturalnym środowisku rówieśników, wchodzą z nimi w interakcje, co je aktywizuje, motywuje do podejmowania zadań stymulujących rozwój oraz dostarcza wzorców zachowań. Dzieci niepełnosprawne mają szansę przekonać rówieśników o swoich zaletach, o tym, że mogą być cennymi partnerami w zabawie.

Zatem wspólne przebywanie w grupie rówieśniczej jest zachętą do pokonywania trudności, a naśladownictwo przyczynia się do zdobywania nowych umiejętności.

opr. Barbara Pawelec

 

Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia wspomagające rozwój dzieci niepełnosprawnych, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę:


Mapa strony
Top