POMIŃ »

Zajęcia z muzykoterapii prowadzone w przedszkolu mają na celu wykorzystanie leczniczych właściwości muzyki w terapii dziecięcej.

Podczas zajęć wykorzystywane są  m.in. następujące metody i formy pracy:

  • aktywizująca,
  • odreagowująco-wyobrażeniowa,
  • relaksacyjna,
  • komunikatywna,
  • kreatywna.

Podczas sesji wykorzystywane są różne instrumenty: pianino, instrumenty perkusyjne, a także inne wykonane własnoręcznie przez dzieci.  Poprzez improwizacje ruchowe, taniec, grę na instrumentach, aktywne słuchanie muzyki dzieci uczą się również zachowań społecznych, odreagowują napięcia i miło spędzają czas.

Zajęcia prowadzone są:

– indywidualnie,

– w parach.

 

Opr. Monika Dorosiewicz


Mapa strony
Top