POMIŃ »

Celem zajęć jest wyrównanie istniejących zaburzeń, w obrębie motoryki dużej i małej, nauka brakujących (występujących u innych dzieci w danym wieku) funkcji ruchowych oraz nauka prawidłowych  wzorców ruchowych.

Zajęcia są prowadzone z zależności od potrzeb, jako bazę przyjmuje się zajęcia 2 razy w tygodniu. Są to zajęcia dodatkowe nieodpłatne

W prowadzeniu zajęć stosuję elementy metod NDT Bobath, PNF, rehabilitacji tradycyjnej dodając rozwiązania autorskie. Staram się, aby zajęcia były prowadzone w miarę możliwości w formie zabawy, żeby dzieci chętnie w nich uczestniczyły.

Oprócz typowych zajęć kinezyterapeutycznych , wykorzystuję elementy światłolecznictwa, ciepłolecznictwa i hydroterapii.

Opr. Sylwester Kucharski


Mapa strony
Top