POMIŃ »

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki. Zajęcia te oparte są na zabawach i ćwiczeniach rozmachowych, manualnych i ruchów precyzyjnych.

Dzięki starannie dobranym ćwiczeniom i masażom zwiększamy;

  • sprawność ruchową całej kończyny górnej,
  • sprawność manipulacyjną dłoni,
  • umiejętność chwytu,
  • koordynację pomiędzy dłońmi,
  • niezależność w czynnościach samoobsługowych.

 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i odbywają się indywidualnie, raz w tygodniu.

Opr. Milena Gałan-Joć


Mapa strony
Top