POMIŃ »

Zadaniem pedagoga specjalnego jest wszechstronne wspomaganie funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego na terenie grupy, prowadzenie zajęć indywidualnych w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) oraz udział razem z powierzonymi opiece dziećmi w zajęciach grupowych (zajęcia manualne, dogoterapia, met. W. Sherborne,).

Pedagog specjalny nawiązuje współpracę z rodzicami w celu udzielenia bezpośrednich informacji dotyczących rozwoju dziecka oraz ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

Celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dziecka, stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowanie niepowodzeń i ich negatywnych konsekwencji emocjonalnych.

Metody stosowane przez pedagoga specjalnego w naszym przedszkolu to:

  • Metoda Weroniki Sherborne;
  • Metoda M. Ch. Knillów: Programy aktywności: Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja;
  • Ćwiczenia grafomotoryczne wg.H.Tymichowej;
  • Elementy Metody Pedagogiki Zabawy;
  • Zabawy paluszkowe;
  • Program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig;
  • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz – m.in.: Od wierszyka do rysunku, Piosenki do rysowania;

Formy pracy:

  • Zajęcia indywidualne – przeprowadzenie zajęć w oparciu o IPET (Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny) oraz udzielanie wsparcia i bieżącej pomocy w przypadku zaobserwowanych trudności.
  • Wspieranie dzieci na terenie grupy – podczas swobodnej aktywności, zajęciach dydaktycznych oraz czynnościach samoobsługowych w celu określenia zakresu koniecznej pomocy dziecku na terenie grupy oraz podczas zajęć indywidualnych.
  • Zajęcia grupowe – udział wraz z dzieckiem w zajęciach: manualnych, dogoterapii, prowadzonych metodą wg W. Sherborne. Pomoc dziecku w realizacji celów stawianych na poszczególnych zajęciach.

Pedagog specjalny oprócz prawidłowego doboru metod pracy stara się przede wszystkim okazać zainteresowanie uczniowi, a na zajęciach stworzyć atmosferę życzliwości, zaufania i bezpieczeństwa.

opr. Elżbieta Kępa


Mapa strony
Top