POMIŃ »

Zadaniem psychologa jest otoczenie opieką psychologiczną dzieci uczęszczających do przedszkola oraz wspieranie rodziców i nauczycieli

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Korzystanie z pomocy psychologicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

Formy pracy:

obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności oraz zajęć dydaktycznych i czynności samoobsługowych – umożliwia m.in. diagnozę zachowań społecznych dziecka w grupie rówieśniczej, motywacji
i koncentracji uwagi podczas zajęć, stopnia samodzielności.

zajęcia indywidualne – przeprowadzenie diagnozy określającej możliwości
i potrzeby dziecka oraz udzielanie wsparcia i pomocy w przypadku zaobserwowanych trudności

zajęcia grupowe – rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, budowanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć

indywidualne konsultacje dla rodziców – omawianie zachowań dziecka w przedszkolu, efektów podejmowanych działań terapeutycznych, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Cele realizowane na zajęciach z psychologiem:

 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej
 • stymulowanie rozwoju słuchu fonemowego i percepcji słuchowej
 • ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
 • wzbogacanie wiedzy i zasobu słownictwa
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć
 • nauka radzenia sobie z napięciem emocjonalnym
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie empatii i umiejętności współpracy
 • zapobieganie zachowaniom agresywnym

 

Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne metody i techniki, m.in.:

 • Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz
 • ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania H.Tymichovej
 • Program Rozwijający Percepcję Wzrokową M. Frostig
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Terapia poprzez sztukę
 • wybrane techniki relaksacyjne

Opr. Agnieszka Kasperek


Mapa strony
Top