POMIŃ »

Zajęcia manualne to jedna z form terapii wspomagająca wszechstronny rozwój dziecka. Poprzez różnorodne techniki plastyczno – techniczne takie jak malowanie, wyklejanie, wydzieranie, lepienie oraz wiele innych pozwala dziecku tworzyć. Daje radość dotykania, manipulowania, oglądania i doświadczania świata zewnętrznego. Każdy człowiek czuje potrzebę tworzenia, jest to mu niezbędne by mógł wyrazić swoje emocje, wyrazić siebie. Dziecko poprzez wykonywanie różnych czynności doskonali swoje umiejętności manualne oraz ruchowe.

Główne cele zajęć manualnych to:

  • rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci,
  • ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
  • ćwiczenie koncentracji uwagi oraz spostrzegawczości,
  • usprawnienie motoryki manualnej (ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśniowe, usprawniające staw nadgarstkowy, palce rąk),
  • rozwijanie sprawności manualnych, orientacji przestrzennej i wyobraźni plastycznej,
  • rozwijanie zdolności wnikliwej obserwacji natury i zjawisk otaczającego świata,
  • wdrażanie do współdziałania w grupie i pomagania sobie nawzajem,
  • kształcenie umiejętności korzystania z prostych narzędzi technicznych,
  • zapewnienie uczniom atmosfery ciepła i życzliwości.

 

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w grupie kilkuosobowej.

opr. Milena Gałan-Joć


Mapa strony
Top