POMIŃ »

Zajęcia prowadzone metodą Integracji Sensorycznej

Terapia Integracji Sensorycznej ma postać ukierunkowanej zabawy, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że tworzy zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności. Cel terapii skoncentrowany jest raczej na poprawie integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym. W pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy jak np: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę właściwej ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia, jak i z jego ciała. Terapeuta przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminuje, wyhamowuje lub ogranicza niepożądane bodźce obecne przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarcza silne bodźce, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp. Terapeuta SI bazując na swojej wiedzy, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. Inaczej ujmując, ćwiczenia nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne dla dziecka. Ciągłe balansowanie na granicy możliwości dziecka poprawia organizację ośrodkowego układu nerwowego i wpływa na zmianę zachowania w sferze motorycznej oraz emocjonalnej, poprawia funkcje językowe i poznawcze, a przede wszystkim przejawia się lepszą efektywnością uczenia się. W trakcie terapii postępy dziecka są monitorowane poprzez wykonywanie różnego rodzaju testów, jak również poprzez obserwację zmian zachowania. Atmosfera podczas terapii sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby zdobywania i poznawania środowiska. Dziecko czując, że odnosi sukcesy w coraz większej ilości różnorodnych zadań i bardziej skomplikowanych aktywnościach podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach.

opr. Grzegorz Borkowski

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z zajęć terapii Integracji Sensorycznej prowadzonych w naszym Przedszkolu.

 


 

Sala Doświadczania Świata

 

sala_doswiadczania_swiata_zd1

Sala Doświadczania Świata  jest  specjalnym pomieszczeniem, które wyposażone jest w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem organizowania tego typu sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu. Jest więc doświadczaniem  świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężeniem, relaksem i wyciszeniem. Odbiorcami tego typu terapii są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością i deficytami: z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, chorobą psychiczną, zaburzeniami mowy na tle nerwicowym, osoby z demencją. Sala Doświadczania Świata stwarza im możliwości autentycznego przeżywania świata i otoczenia tym, którzy są „inni”. O ile wykorzystanie sali w terapii dzieci niepełnosprawnych jest bezsprzecznie uzasadnione o tyle  dla dzieci w pełni sprawnych może stać się również miejscem do ciekawych doświadczeń i doznań, a przede wszystkim może być wspaniałym miejscem do czynnej relaksacji, a  relaks to naturalny stan człowieka, tak  samo  potrzebny jak sen.

Sala doświadczania świata w naszym przedszkolu wyposażona jest w następujące elementy:

sala_doswiadczania_swiata_zd2

Domek lustrzany

To małe pomieszczenie tworzące środowisko nieskończoności. Ściany oraz sufit wyłożone są bezpiecznymi lustrami, co daje efekt nieskończonej przestrzeni. Dodatkowo zestaw światłowodów, kolumna wodna oraz lampa UV wywołują zaciekawienie, wyciszenie lub pobudzają do obserwacji.

domek_lustrzany

Łóżko wodne z podstawą muzyczną

Jest elementem stymulującym równowagę oraz stanowi doskonały element relaksacyjny. Pozwala na wykonywanie ruchów oraz odczuwanie własnego ciała przez osoby korzystające. Dźwięki w podstawie łóżka odpowiednio przetworzone i wzmocnione powodują drgania wody w materacu, co umożliwia odbieranie nowych bodźców.

ko_wodne

Kolumna wodna z panelem sterującym

To rura akrylowa wypełniona wodą, w której widać wędrujące do góry pęcherzyki powietrza zmieniające się w kolorowym świetle. Dotykając kolumnę odczuwa się wibrację i drgania. Panel sterujący zaś pozwala wpłynąć na kolor podświetlenia bąbelków powietrza.

kolumna_wodna

Zestaw świetlno-dźwiękowy

Składa się z dwóch elementów: grającej ściany i chodnika świetlnego. Chodzenie po kolorowych polach powoduje ich podświetlenie oraz wydobywanie się dźwięku. Urządzenie to wpływa na zmysły wzroku, słuchu i dotyku. System łączności pomiędzy elementami umożliwia dowolne sterowanie bodźcami.

Zestaw_wietlno__-_dwiekowy

Panel dotykowy

To tablica składająca się z elementów o różnorodnej fakturze. Przystosowana jest do rozwijania i stymulowania zmysłu dotyku.

panel_dotykowy

Kula lustrzana

Odpowiednio podświetlona reflektorem z kolorową tarczą daje ciekawe efekty świetlne. Obracanie się kuli wywołuje powstanie setek punkcików świetlnych, które powoli przesuwają się poprzez sufit, ściany i podłogę, stale zmieniając kolor. Efekt lustrzanej kuli wywołany jest poprzez wiązkę światła z małego reflektora, która trafia na setki małych lusterek przytwierdzonych do kuli.

kula_lustrzana

Zestaw do aromaterapii

To zestaw różnorodnych olejków zapachowych wpływających  na psychikę i stan samopoczucia, gdyż naturalne olejki eteryczne oddziaływają leczniczo (wąchanie, wdychanie i inhalacje).

zestaw_do_aromaterapii

Huśtawka – kojec

Podwieszana na jednej linie do sufitu. Dziecko siedząc, leżąc wygodnie jak w „dziupli” może oglądać wszystkie efekty występujące w sali doświadczając dodatkowo uspokajającego efektu kołysania, obrotu dookoła osi, itp.

hutawka

sala_doswiadczania_swiata_zd4


Mapa strony
Top