POMIŃ »

Zajęcia ruchowe prowadzone metodą

Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 

Przedszkole nasze jest przedszkolem z oddziałami integracyjnymi, dlatego też ciągle poszukujemy sprawdzonych i dobrych metod pracy z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi. Jedną z takich właśnie metod jest metoda Weroniki Sherborne zwana również jako Ruch Rozwijający. Poprzez stosowanie tej metody wspomagamy emocjonalny rozwój dziecka, rozwijamy świadomość schematu ciała i integrujemy poszczególne jego części, rozwijamy orientację przestrzenną. Wspomagamy także rozwój poczucia bezpieczeństwa, zaufania, pewności siebie, wiary we własne siły i możliwości. Kształtujemy pozytywne relacje z otoczeniem, partnerem w zabawie, bliskimi. Dążymy do rozwoju własnej inwencji, inicjatywy, spontaniczności.

Genialność tej metody polega na jej prostocie, ponieważ z tak zwanego baraszkowania, które pojawia się we wczesnym dzieciństwie, stworzyła ona system terapeutyczny. Celem metody jest doświadczenie ruchu, kontaktu fizycznego i emocjonalnego.  Metoda W. Sherborne ze względu na swoją naturalność i prostotę jest metodą uniwersalną. Można ją stosować zarówno w pracy z dziećmi jak i dorosłymi, z osobami o różnych zaburzeniach rozwojowych, a także z osobami o prawidłowym rozwoju. System ćwiczeń Weroniki Sherborne wspomaga prawidłowy rozwój dziecka oraz koryguje jego zaburzenia. Dzięki tym ćwiczeniom dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej, czują się swobodniej, nie obawiają się otoczenia. Stają się mniej zahamowane i otwarte na sytuacje problemowe. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów (ćwiczenia integracyjne), uczy empatii.

Metoda bazuje na tym, co dla dzieci jest najważniejsze swoboda, radość płynąca z nieskrępowanego ruchu, możliwość pozytywnych doświadczeń w kontakcie z przyjaźnie nastawionymi ludźmi. Realizacja podstawowego założenia metody – każdy może mieć sukces sprawia, że każde dziecko musi w czasie zajęć przeżywać satysfakcję, radość i samozadowolenie.

 

opr. Alicja Paduch


Mapa strony
Top