POMIŃ »

Założenia Koncepcji Pracy Przedszkola

W naszej codziennej pracy staramy się realizować cele które założyliśmy
w Koncepcji Pracy Przedszkola, opierając ją na wieloletnim doświadczeniu
i trosce o integralny rozwój i wychowanie każdego naszego wychowanka.

  • Człowiekiem uczciwym, prawym i dobrym, szanującym siebie i innych.
  • W swoich wyborach kieruje się najwyższą wartością jaka jest Bóg i wybiera dobro innych.
  • Dąży do wolności, zna i akceptuje swoją wartość jako osoby.
  • Rozwija swoje dary i talenty, jakie otrzymał od Boga.
  • Jest przygotowany do podjęcia nauki szkolnej, wykazuje się dojrzałością emocjonalną i społeczną.
  • Potrafi współdziałać w grupie, przestrzega ustalonych reguł, potrafi radzić sobie z porażką, jest w znacznym stopniu samodzielny zaradny komunikatywny otwarty wrażliwy twórczy ciekawy świata poszukujący.


Mapa strony
Top