POMIŃ »

Główne założenia programu integracyjnego Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Bolesławy Lament w Lublinie

 

content-o-nas-1Idea tworzenia programu integracyjnego ma swoje źródło w trosce o harmonijny rozwój dzieci w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej oraz w przekazaniu o prawach dziecka niepełnosprawnego do kształcenia w grupie integracyjnej. W grupie tej bierze się pod uwagę potrzeby edukacyjne dzieci oraz wspieranie ich aktywności, zapewnienie optymalnych warunków wspomagających rozwój.

Koncepcja przedszkola integracyjnego jest zgodna z zarządzeniem MEN nr 29 z dnia 4 X 1993r w sprawie zasad tworzenia przedszkoli integracyjnych. Punktem wyjściowym jest idea wczesnej interwencji, zastosowanie indywidualnego podejścia do każdego dziecka, a szczególnie dziecka niepełnosprawnego. Celem wczesnej interwencji w przedszkolu jest stopniowe korygowanie, usprawnianie i przygotowywanie dziecka do realizacji obowiązku szkolnego. Struktura organizacyjna przedszkola jest zależna od psychoedukacyjnych potrzeb danej grupy dzieci.

 

Praca wychowawczo – edukacyjna i opiekuńcza w oddziale prowadzona jest w oparciu o program wychowania w przedszkolu MEN nr DKO – 40/13/3/92 W stosunku do dzieci niepełnosprawnych realizowane są indywidualne programy terapeutyczne. Organizacja procesu wychowawczo – dydaktycznego w grupach zróżnicowanych zmierza do łączenia programu terapeutycznego z programem ogólnym.

Programy terapeutyczne uwzględniają metody i formy wspomagające rozwój dzieci z różnymi problemami rozwojowymi w stopniu lekkim, m. in.: z problemami w zakresie mowy i myślenia, percepcji i motoryki, z zaburzeniami ruchu, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym.

Historia przedszkola

Plan dnia

Informacje ogólne

Opłaty

Dokumenty przedszkola


Plan dnia

Plan dnia

Harmonogram uroczystościMapa strony
Top