POMIŃ »

  • 6.45 – 08.30 – schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, ćwiczenia poranne;
  • 08.30 – 09.00 – katecheza, zabawy i zajęcia zorganizowane;
  • 09.00 – 09.30 – modlitwa, śniadanie;
  • 09.30 – 11.45 – zajęcia i zabawy edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zabawy i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna;
  • 12.00 – 12.30 – Anioł Pański, obiad;
  • 12.30 – 14.00 – odpoczynek poobiedni, grupy starsze: ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych; grupy młodsze: relaks przy muzyce, bajce;
  • 14.00 – 14.15 – modlitwa, podwieczorek;
  • 14.15 – 15.30 – gry i zabawy edukacyjne, zabawy i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, grupy starsze: ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna;
  • 15.30 – 16.30 – grupy łączone, zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci do domu.

 


Mapa strony
Top